mbc.ro - Accesează fonduri europene pentru ideea ta șI pornește-țI propria afacere

Politica de confidentialitate

 • Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

  Tinand cont de prevederile Regulamentului mentionat, va informam ca datele dumneavoastra de contact se afla în baza de date a MATEESCU BUSINESS CONSULTING fiind obtinute în mod direct ca urmare a unor corespondente anterioare, datorita calitatii de solicitant de informatii, solicitant de fonduri, abonat la publicațiile electronice, prestator de servicii sau furnizor al MATEESCU BUSINESS CONSULTING sau ca urmare a colectării lor la secțiunea ”Contact” pe site-urile gestionate de MATEESCU BUSINESS CONSULTING.

  Deoarece MATEESCU BUSINESS CONSULTING prelucreaza date cu caracter personal atat în scop contractual, cat si pentru a va tine la curent cu activitatile noastre, dorim sa va asiguram pe aceasta cale ca organizatia noastra a luat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra.

  In cazul în care NU mai doriti sa fiti informat despre serviciile si evenimentele MATEESCU BUSINESS CONSULTING, va rugam sa transmiteti o solicitare pentru DEZABONARE la adresa office@mbc.ro, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.

  Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Vi se aplică secțiuni diferite dacă sunteți abonat, beneficiar de fonduri, ați transmis solicitări de informații, ați apelat la serviciile noastre derulate prin proiecte cu finanțare europeană. Am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum va puteti exercita drepturile de rectificare, restrictionare si stergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

  Ritevas Com SRL cu sediul in Sat Leamna De Jos, nr. 159A, judet Dolj, CUI 30628636, J16/1422/2012, cu denumirea comerciala „MATEESCU BUSINESS CONSULTING” sau „MBC”.

  MATEESCU BUSINESS CONSULTING este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. MATEESCU BUSINESS CONSULTING nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.

  Unde sunt stocate datele?

  Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate la punctul de lucru MATEESCU BUSINESS CONSULTING din CRAIOVA, Bulevard Stirbei Voda, nr. 7A, et.6, int. 133, Judetul Dolj.

   

  Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

  Cine are acces la datele dumneavoastră?

  Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul departamentelor MATEESCU BUSINESS CONSULTING. Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

  Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara MATEESCU BUSINESS CONSULTING. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim.

  Cat timp prelucram datele personale?

  Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale si, după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

  Care sunt drepturile dumneavoastră si cum pot fi exercitate?

  Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta MATEESCU BUSINESS CONSULTING care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

  Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori MATEESCU BUSINESS CONSULTING vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

  Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

  Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de MATEESCU BUSINESS CONSULTING, cu excepția următoarelor situații:

  * aveți o solicitare de informații nerezolvată;

  * aveți o solicitare deschisă care nu a fost încă soluționată;

  * aveți un proiect în derulare, manageriat de către MATEESCU BUSINESS CONSULTING;

  * ați avut un proiect în derulare, care se află în monitorizare ex-post;

  * dacă ați încheiat un contract de achiziție cu MATEESCU BUSINESS CONSULTING, vor fi păstrate datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;

  *dacă ați depus o cerere de finanțare impreuna cu MATEESCU BUSINESS CONSULTING;

  *dacă sunteți salariat al MATEESCU BUSINESS CONSULTING.

  Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. MATEESCU BUSINESS CONSULTING nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

  Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailingului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de elaborare studii, analize.

  Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin următoarele mijloace:

  * urmând instrucțiunile din fiecare e-mail cu publicațiile electronice editate, din subsol unsuscribe;

  * transmitere e-mail la office@mbc.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

  Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca MATEESCU BUSINESS CONSULTING să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

  * dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, MATEESCU BUSINESS CONSULTING va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

  * dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, MATEESCU BUSINESS CONSULTING trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

  * dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți prelucrarii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  * dacă MATEESCU BUSINESS CONSULTING nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

  Dreptul de retragere a consimtamantului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand în continuare valabila.

  Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere si obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

  Cum vă puteți exercita drepturile? Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa office@mbc.ro.

  Responsabilul cu protecția datelor: Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa office@mbc.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

  Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că MATEESCU BUSINESS CONSULTING vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorități Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari scrise la sediul nostru din Craiova, Bulevard Stirbei Voda, nr. 7A, et.6, int. 133 sau prin E-mail, la adresa office@mbc.ro.

  Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica imediat orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate.